Obsługa podmiotów medycznych

Obsługa podmiotów medycznych

Dlaczego jesteśmy rzetelnym Partner w branży medycznej

Jesteśmy Firmą:

zarejestrowaną w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Posiadamy autoryzację największych producentów i dostawców przyrządów pomiarowych do branży medycznej.

100% pozytywnych weryfikacji naszych Klientów podczas audytów medycznych. Wystawiane przez nasze laboratorium świadectwa wzorcowania są honorowane przez wszystkich pracowników weryfikujących jednostki medyczne i apteki w Kraju.

Obsługujemy już ponad 400 podmiotów medycznych w trójmieście i okolicach oraz ponad 28 szpitali i placówek medycznych na terenie Kraju


Ulotka medyczna z pełną ofertą

Oferujemy darmowe urządzenia zastępcze na czas obsługi

Na czas legalizacji lub wzorcowania przyrządów na życzenie zapewniamy Klientom bezpłatny wynajem przyrządów pomiarowych tak by cały proces odbywał się bez inwazyjnie.

Oferujemy dogodne terminy realizacji

Staramy się dostosować do naszego Klienta. Jeżeli istnieje taka możliwości, jesteśmy wstanie wykonywać serwis wag lub przyrządów po godzinach pracy Państwa firmy jak również w weekend. Co zapewnia krótkie terminy realizacji nawet do 24 h. Usługę przeprowadzamy w możliwe jak najszybszym czasie i bez możliwych utrudnień dla Państwa harmonogramu pracy.

Dobrze zbilansowane koszty

Ponosimy wszelkie koszty związane z całością usługi. Na cenę składają się, serwis czyli przegląd techniczny i przygotowanie do legalizacji, transport wzorców masy lub przyrządu pomiarowego, koszty opłaty legalizacyjnej, delegacja Inspektora Urzędu Miar, oraz koszt dojazdu.

Wymóg legalizacji dotyczy przyrządów

W ochronie zdrowia, życia i środowiska m.in. wagi, ciśnieniomierze – pacjenta w praktyce medycznej, w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia, przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach.

Jaka kara za brak lub spóźnienie w wykonaniu okresowej legalizacji

 • W związku z zmianą przepisów metrologicznych oraz nowelizacją ustawy Prawo o miarach nowe zapisy mówią: 24) w art. 26: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

  „Kto umyślnie użytkuje lub przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe wycofane z użytkowania (..) , lub umyślnie niszczy zabezpieczenia, o których mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1″

  – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”,

  Co ile lat wykonuje się legalizację?

  Obowiązek zgłoszenia do legalizacji ponownej po raz pierwszy wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu:

  • po 7 stycznia 2007 r. – muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności
  • Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 24 miesięcy, licząc od dnia do dnia miesiąca w którym dokonano legalizacji ponownej.

  Przykładowo – waga poddana legalizacji ponownej  19 lutego 2017 r. musi być ponownie legalizowana do dnia 19 lutego 2019 r.

  Oferujemy również

  Serwisu gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego

  Oraz kalibracji urządzeń medycznych z zakresu metrologii w tym naprawy i remonty starych wag mechanicznych przesuwnikowych

  Legalizacji

  Poprzedzonej przygotowaniem sprzętu pomiarowego wag (aptecznych, laboratoryjnych, osobowych, niemowlęcych i innych przyrządów metrologicznych 

  Wzorcowania

   Wag (aptecznych, laboratoryjnych, osobowych, niemowlęcych i innych) przyrządów metrologicznych (manometrów, ciśnieniomierzy tętniczych, termometrów, itp.)

  Doradztwa technicznego

  Oraz sprzedaży produktów medycznych t.j.: wagi, ciśnieniomierze tętnicze, wszelkiego typu termometry, termohigrometry, pirometry oraz inne narzędzia

  Skontaktuj się z nami

  Pomorskie Centrum Metrologii

  Podmiot odpowiedzialny


  GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o.
  Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
  Budynek B 
  ul. Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk

  Dane firmy:

  KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


  Ko
  ntakt
  Infolinia: 58 380 44 40 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

   

  Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.