Wzorcowanie

Wzorcowanie

Wzorcowanie polega to na określeniu różnicy:

 • pomiędzy wskazaniem przyrządu wzorcowego (wzorca miary wyższego rzędu) a
 • wskazaniem przyrządu wzorcowanego (wzorca miary niższego rzędu), z uwzględnieniem niepewności pomiaru dokonanego przy pomocy przyrządu wzorcowego.

Wzorcowanie wykonywać mogą jedynie Laboratoria Wzorcujące które dzielą się na:

 • laboratoria nieakredytowane spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • akredytowane spełniające wymagania w/w normy potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji

Nie zawsze potrzebna jest legalizacja. Czasami niezbędne jest zapewnienie wiarygodnych, konkretnych wyników i wtedy przyrząd pomiarowy należy wzorcować w odniesieniu do wzorców jednostek miary masy.

Informacja o podstawach prawnych dotyczących wzorcowania wag 

Wykonujemy wzorcowanie następujących wag

Wagi techniczne, magazynowe, handlowe: Cena już od 99.00 zł netto

Wagi liczące

Wagi liczące

Wagi pomostowe

Wagi platformowe

Małe wagi handlowe

Wagi sklepowe kalkulacyjne

Wagi kalkulacyjne

Wagi POS

Wagi laboratoryjne: Cena już od 99.00 zł netto

Wagi analityczne

Wagi precyzyjne

Wagi przenośne

Wagosuszarki

Wagi medyczne: Cena już od 99.00 zł netto

Waga niemowlęca

Waga osobowa

Waga osobowa mechaniczna

Waga krzesełkowa

Wagi przemysłowe: Cena już od 99.00 zł netto

Mobilne wagi samochodowe

Wagi samochodowe

Wagi kolejowe

Wagi na łyżce ładowarki

Wagi przeprzenośnikowe i automatyczne: Cena już od 999.00 zł netto

Wagi przenośnikowe

Wagi napełniające

Wagi dozujące

Wagi do ważenia Big-Bag

Wzorców masy od E2 doM1 już od 30.00 zł netto

Pojedynczych

Zestawów

Wzorce żeliwne

Duże wzorce masy

Przyrządów pomiaru siły już od 299.00 zł netto

Przetworniki siły

Siłomierze

Dynanometry

Maszyny wytrzymałościowe

Przyrządów pomiaru temperaturyjuż od 99.00 zł netto

Terhigrometry

Termohigrobarometry

Termometry farmaceutyczne

Pirometry

Termometry szklane

Aneometry

Czujniki PT-100 i PT-1000

Termopary

Wykonujemy wzorcowanie wag służących do rozliczenia emisji CO2:

Wykonujemy wzorcowanie wag również

w ramach akredytacji PCA na potrzeby

rozliczeń emisji gazów cieplarnianych:

 • wag przenośnikowych
 • wag samochodowych
 • wag zbiornikowych
 • wag kolejowych

Innowacyjny i ekonomiczny system wzorcowania:

Oferujemy wzorcowanie wag przenośnikowych w ramach akredytacji, bez konieczności posiadania czy wzorcowania wagi kontrolnej.
Posiadamy mobilną wagę kontrolną samochodową do ważenia pojazdów ciężarowych która została wywzorcowana przez laboratorium akredytowane w PCA.
Dzięki czemu zapewniamy najwyższą jakość usługi w przystępnej cenie dzięki obniżeniu kosztów wzorcowania wagi kontrolnej.

Ponadto nasi pracownicy:

Są wstanie przeprowadzić audyty celem sprawdzenia poprawności wprowadzania i przeliczania danych służących do rozliczenia emisji CO2.
Posiadamy duże doświadczenie w zakresie obsługi ciepłowni, elektrociepłowni i elektrowni, jesteśmy również na bieżąco z obowiązującymi przepisami a także prognozowanymi zmianami.
Czynnie współpracujemy z firmą audytującą BSI poprzez organizację częstych paneli dyskusyjnych oraz szkoląc ich audytorów.

Nasze atuty to:

 • możliwość wykonania przeglądu technicznego, serwisu czy naprawy wag każdego producenta
 • własny magazyn części zamiennych do wag różnych producentów
 • własne składnice wzorców masy
 • możliwość realizacji prac bez podwykonawców w pełnym zakresie
 • duże doświadczenie oraz wiedza przy rozliczaniu emisji CO2 i kogeneracji

Wykonujemy wzorcowanie wag na węzłach betoniarskich lub otaczarniach:

Wykonujemy wzorcowanie wag również

w ramach akredytacji PCA na potrzeby

Zakładowej Kontroli Produkcji oraz

wymagań normy EN 206-1:2000:

 • wag przenośnikowych
 • wag samochodowych
 • wag zbiornikowych
 • wag technologicznych

 

Nasze Laboratorium zapewnia również pomoc przy bieżącym nadzorze nad wagami, a także pomoc w stworzeniu kompletnego systemu ZKP włącznie z stworzeniem procedur postępowania.

Posiadamy rekomendację

Oferujemy również

Serwisy, naprawę, modernizację wag

Usługę legalizacji ponownej lub ocenę zgodności

Szkolenie z zakresu metrologii oraz UTB

Skontaktuj się z nami

Pomorskie Centrum Metrologii

Podmiot odpowiedzialny


GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o.
Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
Budynek B 
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Dane firmy:

KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


Ko
ntakt
Infolinia: 58 380 44 40 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.