KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH

Zapewniamy kompleksową obsługę Aptek, Przychodni, Szpitali i

Placówek Medycznych w zakresie:

 

  • Doradztwa technicznego i sprzedaży produktów medycznych t.j.:

       wagi, ciśnieniomierze tętnicze, wszelkiego typu termometry, termohigrometry, pirometry

 

 

  • Instalacji kompletnych systemów monitoringu warunków środowiskowych w:

       pomieszczeniach technicznych, aptecznych, magazynowych

       lodówkach, chłodziarkach, urządzeniach do przechowywania produktów medycznych

 

 

  • Serwisu gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego oraz kalibracji urządzeń medycznych

       z zakresu metrologii

       w tym naprawy i remonty starych wag mechanicznych przesuwnikowych

 

 

  • Legalizacji poprzedzonej przygotowaniem sprzętu pomiarowego

        wag (aptecznych, laboratoryjnych, osobowych, niemowlęcych i innych)

        przyrządów metrologicznych (manometry, ciepłomierze, itp.)

 

 

  • Wzorcowania

        wag (aptecznych, laboratoryjnych, osobowych, niemowlęcych i innych)

        przyrządów metrologicznych (manometrów, ciśnieniomierzy tętniczych, termometrów,      

        termohigrometrów, pirometrów)

Dowiedz się więcej o wzorcowaniu

Dowiedz się więcej o legalizacji

Dowiedz się więcej o serwisie

Dowiedz się więcej o oprzyrządowaniu

Dowiedz się więcej o zakupie wag

Oferujemy darmowe urządzenia zastępcze na czas obsługi

 

Na czas legalizacji lub wzorcowania przyrządów na życzenie zapewniamy Klientom bezpłatny wynajem przyrządów pomiarowych tak by cały proces odbywał się bez inwazyjnie.

Oferujemy dogodne terminy realizacji

 

Staramy się dostosować do naszego Klienta. Jeżeli istnieje taka możliwości, jesteśmy wstanie wykonywać serwis wag lub przyrządów po godzinach pracy Państwa firmy jak również w weekend. Co zapewnia krótkie terminy realizacji nawet do 24 h. Usługę przeprowadzamy w możliwe jak najszybszym czasie i bez możliwych utrudnień dla Państwa harmonogramu pracy.

Dobrze zbilansowane koszty

 

Ponosimy wszelkie koszty związane z całością usługi. Na cenę składają się, serwis czyli przegląd techniczny i przygotowanie do legalizacji, transport wzorców masy lub przyrządu pomiarowego, koszty opłaty legalizacyjnej, delegacja Inspektora Urzędu Miar, oraz koszt dojazdu.

Wymóg legalizacji dotyczy przyrządów

 

  • w ochronie zdrowia, życia i środowiska

       m.in. wagi, ciśnieniomierze

 

pacjenta w praktyce medycznej, w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia, przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach.

 

 

Jaka kara za brak lub spóźnienie w wykonaniu okresowej legalizacji

 

w związku z zmianą przepisów metrologicznych oraz nowelizacją ustawy Prawo o miarach nowe zapisy mówią:

 

24) w art. 26: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„Kto umyślnie użytkuje lub przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe wycofane z użytkowania (..) , lub umyślnie niszczy zabezpieczenia, o których mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1"

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”,

Co ile lat wykonuje się legalizację

 

obowiązek zgłoszenia do legalizacji ponownej po raz pierwszy wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu:

  • po 7 stycznia 2007 r. – muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności
  • Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 24 miesięcy, licząc od dnia do dnia miesiąca w którym dokonano legalizacji ponownej.

 

Przykładowo – waga poddana legalizacji ponownej  19 lutego 2017 r. musi być ponownie legalizowana do dnia 19 lutego 2019 r.

 

Dlaczego jesteśmy rzetelnym Partner w branży medycznej ?

 

Jesteśmy Firmą:

Ulotka reklamowa

zarejestrowaną w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

posiadamy autoryzację największych producentów i dostawców przyrządów pomiarowych do branży medycznej

100% pozytywnych weryfikacji naszych Klientów podczas audytów medycznych. Wystawiane przez nasze laboratorium świadectwa wzorcowania są honorowane przez wszystkich pracowników weryfikujących jednostki medyczne i apteki w Kraju.

obsługujemy już ponad 400 podmiotów medycznych w trójmieście i okolicach oraz ponad 28 szpitali i placówek medycznych na terenie Kraju

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i poznania naszych atutów.

 

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas usług udzielą Państwu nasi konsultanci.

Dowiedz się więcej

pobierz

Pomorskie Centrum Metrologii

 Infolinia: 58 380 44 40

Skontaktuj się z nami

 

Pomorskie Centrum Metrologii

Podmiot odpowiedzialny

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 9571074717

Kontakt

 

 Infolinia: 58 380 44 40 E-mail: kontakt@pcmlab.com.pl

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.