Szkolenie to w pedagogice nauczanie prostych umiejętności i nawyków praktycznych,

 

wymagających minimalnego przygotowania teoretycznego, np.: nauczenie kogoś prostych umiejętności rzemieślniczych, czynności obsługiwania urządzeń i prostych maszyn.

 

W ujęciu słownikowym szkolenie to cykl wykładów poświęconych sprecyzowanemu tematowi, którego głównym celem jest uzupełnienie czyjegoś wykształcenia, zdobycie wiedzy, albo uzupełnienie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

SZKOLENIA METROLOGICZNE

" Optymalne połączenie seminarium z prezentacją ofert i narzędzi systemowych daje zawsze dobry wynik końcowy jako tandem "

                                                                                                        

                                                                                                          Dział Szkoleń

Dział Doradztwa Technicznego i Szkoleń Metrologicznych świadczy usługi w zakresie:

 

 • opracowywania i wdrażania procedur nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym (nie tylko ważącym) w firmie,

 

 • doradztwa pod kątem doboru wyposażenia pomiarowego oraz jego prawidłowego użytkowania w procesach produkcyjnych,

 

 • doradztwa i konsultacji przy tworzeniu komórek wewnętrznej kontroli jakości produkcji lub procesów pomiarowych,

 

 • opracowywania programów w zakresie obliczania błędów i niepewności wskazań przyrządów pomiarowych, przy ich okresowym sprawdzaniu oraz protokółów dokumentujących w/w. czynności,

 

 • badania i oceny zdolności procesów pomiarowych i badawczych,

 

 • badania i oceny zdolności jakościowej procesów technologicznych,

 

 • szkoleń i konsultacji przy wdrażaniu metod FMEA w Systemach Zarządzania Jakością oraz w zarządzaniu infrastrukturą organizacji,

 

 • szkoleń i przygotowania procedur postępowania w przedsiębiorstwie energetycznym, przy handlu emisjami CO2,

 

 • szkoleń pracowników obsługujących przyrządy pomiarowe i technologiczne pod kątem prawidłowej ich obsługi, dokumentowania wyników ważenia, sprawowania nadzoru nad parametrami metrologicznymi wag

Cena szkolenia obejmuje:

 

 • udział w szkoleniu

 

 • materiały ze szkolenia w formie papierowej

 

 • przydatny notatnik oraz długopis

 

 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu zgodny z wzorcem Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 • możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji  po zakończonym szkoleniu

 

 • przerwy kawowe i słodki poczęstunek

 

 • możliwość zapewnienia wyżywienia w przypadku szkoleń kilku dniowych

 

 • pomoc w rezerwacji hotelu

 

 • zapewnienie bezpłatnego transferu z lotniska, dworca do hotelu i miejsca szkolenia

 

Jakie szkolenia oferujemy

 

Organizujemy szkolenia otwarte lub zamknięte przeprowadzone w klimatyzowanych salach konferencyjnych lub w pomieszczeniach Klienta.

 

Z możliwością poszerzenia zakresu szkolenia o tematy czy zagadnienia ściśle związane ze specyfiką danej organizacji.

 

Większość organizowanych szkoleń posiada również część praktyczną organizowaną w miarę możliwości w pomieszczeniach naszego laboratorium lub laboratoriów zewnętrznych współpracujących. Na miejscu instalacji wagi lub przyrządu pomiarowego ale także w warunkach pracy w siedzibie Klienta.

Nasz dział szkoleniowy oferuje szkolenia z zakresu:

 

 • metrologii
 • obsługi i konserwacji UTB

 

Poznaj naszą kadrę:

Absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Mechaniki a następnie jej wieloletni  wykładowca. Przez 16 lat pracował w polskiej administracji miar najpierw w Okręgowym Urzędzie Miar dochodząc do stopnia naczelnika urzędu a następnie w Głównym Urzędzie Miar.

Metrologię zna od tak zwanych podstaw wykonywał legalizacje, uwierzytelnianie, sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Stworzył i poprowadził do akredytacji wszystkie laboratoria wzorcujące Urzędów Miar oraz laboratoriów prywatnych. Od jedenastu lat z sukcesem prowadzący własne Laboratorium Wzorcujące wyszkolił setki metrologów z sektoru publicznego jak i prywatnego. Od trzech lat członek zarządu Polskiego Centrum Akredytacji. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Przez 26 lat pracował w prywatnym sektorze.

Metrologię zna od tak zwanych podstaw tworzył dział metrologii w przedsiębiorstwie prywatnym od podstaw. Jego procedury i rozwiązania zostały następnie wdrożone w innych zakładach produkcyjnych w Europie i na Świecie.

Współautor publikacji dotyczących metrologi w systemach jakości. Wykonywał legalizacje, uwierzytelnianie, sprawdzanie i wzorcowanie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Stworzył i poprowadził laboratoria wzorcujące z dziedziny masy, długości, siły, temperatury, momentu. Od 2017 roku zdobył uprawnienia zakładowego inspektora ochrony radiologicznej. Od wielu lat związany również z Urzędem Marszałkowskim w roli eksperta jakości.

Absolwentka Szkoły Morskiej w Gdyni. Specjalistka w systemach zarządzania jakością, oraz wieloletni audytor. Współtworzyła i doprowadzała do akredytacji wiele podmiotów badawczych i wzorcujących z sektoru publicznego oraz prywatnego. Ukończyła większość kursów organizowanych przez PCA oraz Główny Urząd Miar z dziedziny metrologii. Siła moc i werwa a do tego duża empatia i uśmiech.

Absolwent Politechniki Koszalińskiej wydziału Mechaniki. Przez ponad 20 lat związany z branżą urządzeń Dźwignicowych. Wieloletni specjalista a następnie szef działu utrzymania ruchu jednej z większych elektrociepłowni w Polsce. Człowiek z niesamowita wiedzą dotyczącą Urządzeń Dźwignicowych który w łatwy i przyjazny sposób dzieli się z nią z kursantami którzy naprawdę chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU W ZASTOSOWANIU DO POMIARÓW JAKOŚCIOWYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH

Wykaz oferowanych cyklicznych szkoleń:

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

teoria: 8 godzin

 praktyka: brak

KOSZT

590,00 PLN netto za osobę

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI WZORCOWANIA PRZYRZĄDÓW DO POMIARU PROCESU ICH WZORCOWANIA

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

teoria: 8 godzin

 praktyka: brak

KOSZT

590,00 PLN netto za osobę

OPTYMALIZACJA PLANÓW JAKOŚCI I PLANÓW WERYFIKACJI Z ZASTOSOWANIEM METODY FMEA

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: 6 godzin

 praktyka: brak

KOSZT

590,00 PLN netto za osobę

KWALIFIKOWANIE PROCESÓW POMIAROWYCH W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

wg ISO 9001 ORAZ MSA

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: 5 godzin

 praktyka: 3 godziny

KOSZT

590,00 PLN netto za osobę

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

METODY WERYFIKACJI AKP W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001 W ZARZĄDZANIU ŚRODOWISKOWYM ISO 14001 ORAZ MONITOROWANIA EMISJI CO2

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: 4 godzin

 praktyka: brak

KOSZT

590,00 PLN netto za osobę

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRZEGLĄDÓW I NAPRAW MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH, BADAWCZYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD FMEA

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: 6 godzin

 praktyka: brak

KOSZT

590,00 PLN netto za osobę

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z ZASTOSOWANIEM METOD FMEA

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

  teoria: 6 godzin

 praktyka: brak

KOSZT

590,00 PLN netto za osobę

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI METROLOGICZNEJ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, BADAWCZYCH Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: 6 godzin

 praktyka: 2 godziny

KOSZT

590,00 PLN netto za osobę

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

ZASTOSOWANIE TENSOMETRÓW W TECHNIKACH POMIAROWYCH

I CZĘŚĆ - INSTALACJA TENSOMETRÓW

II CZĘŚĆ - TENSOMETRIA ELEKTROOPOROWA W TEORII I PRAKTYCE

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

  teoria: 8 godzin

 praktyka: 8 godzin

KOSZT

1790,00 PLN netto za osobę

PROGRAM HBM CATMAN AKWIZYCJA DANYCH POMIAROWYCH W PRAKTYCE

TERMIN I MIEJSCE

marzec 2019

lipiec 2019

październik 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: 8 godzin

 praktyka: brak

KOSZT

1790,00 PLN netto za osobę

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego

Wykaz oferowanych cyklicznych szkoleń:

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH - UPRAWNIENIA II WJO

TERMIN I MIEJSCE

co miesiąc 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

    teoria: 24 godzin

 praktyka: 4 godziny

KOSZT

990,00 PLN netto za osobę

KONSERWACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH

TERMIN I MIEJSCE

styczeń 2019

marzec 2019

czerwiec 2019

wrzesień 2019

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: indywidualnie

 praktyka: indywidualnie

KOSZT

ustalany indywidualnie

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH W TYM SPECJALIZOWANYCH Z ZMIENNYM WYSIĘGIEM - UPRAWNIENIA I WJO

TERMIN I MIEJSCE

co miesiąc 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

    teoria: 24 godzin

 praktyka: 4 godziny

KOSZT

990,00 PLN netto za osobę

KONSERWACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH W TYM SPECJALIZOWANYCH Z ZMIENNYM WYSIĘGIEM 

TERMIN I MIEJSCE

styczeń 2019

marzec 2019

czerwiec 2019

wrzesień 2019

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: indywidualnie

 praktyka: indywidualnie

KOSZT

ustalany indywidualnie

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

OBSŁUGA SUWNIC, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK STEROWANYCH Z POZIOMU ROBOCZEGO, HAKOWE - UPRAWNIENIA II S

TERMIN I MIEJSCE

co miesiąc 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

    teoria: 24 godzin

 praktyka: 4 godziny

KOSZT

990,00 PLN netto za osobę

KONSERWACJA SUWNIC, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK STEROWANYCH Z POZIOMU ROBOCZEGO, HAKOWE 

TERMIN I MIEJSCE

styczeń 2019

marzec 2019

czerwiec 2019

wrzesień 2019

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: indywidualnie

 praktyka: indywidualnie

KOSZT

ustalany indywidualnie

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

OBSŁUGA SUWNIC, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK STEROWANYCH Z KABINY, HAKOWE

- UPRAWNIENIA I S

TERMIN I MIEJSCE

co miesiąc 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

    teoria: 24 godzin

 praktyka: 4 godziny

KOSZT

990,00 PLN netto za osobę

KONSERWACJA SUWNIC, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK STEROWANYCH Z KABINY, HAKOWE 

TERMIN I MIEJSCE

styczeń 2019

marzec 2019

czerwiec 2019

wrzesień 2019

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: indywidualnie

 praktyka: indywidualnie

KOSZT

ustalany indywidualnie

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

OBSŁUGA PODESTÓW WISZĄCYCH, MASZTOWYCH, STACJONARNYCH

- UPRAWNIENIA II P

TERMIN I MIEJSCE

co miesiąc 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

    teoria: 24 godzin

 praktyka: 4 godziny

KOSZT

1990,00 PLN netto za osobę

KONSERWACJA PODESTÓW WISZĄCYCH, MASZTOWYCH, STACJONARNYCH

TERMIN I MIEJSCE

styczeń 2019

marzec 2019

czerwiec 2019

wrzesień 2019

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: indywidualnie

 praktyka: indywidualnie

KOSZT

ustalany indywidualnie

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

OBSŁUGA PODESTÓW PRZEJEZDNYCH, PRZEWOŹNYCH, SAMOJEZDNYCH

- UPRAWNIENIA I P

TERMIN I MIEJSCE

co miesiąc 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

    teoria: 24 godzin

 praktyka: 4 godziny

KOSZT

1990,00 PLN netto za osobę

KONSERWACJA PODESTÓW PRZEJEZDNYCH, PRZEWOŹNYCH, SAMOJEZDNYCH

TERMIN I MIEJSCE

styczeń 2019

marzec 2019

czerwiec 2019

wrzesień 2019

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

   teoria: indywidualnie

 praktyka: indywidualnie

KOSZT

ustalany indywidualnie

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

OBSŁUGA ŻURAWI PRZEJEZDNYCH, PRZEWOŹNYCH, SAMOJEZDNYCH

- UPRAWNIENIA II Ż

TERMIN I MIEJSCE

co miesiąc 2019

 

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

    teoria: 24 godzin

 praktyka: 4 godziny

KOSZT

1990,00 PLN netto za osobę

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DO NADZOROWANIA URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH W KONTEKŚCIE LICZENIA RESURSU LUB GRUPY NATĘŻENIA PRACY

TERMIN I MIEJSCE

styczeń 2019

marzec 2019

czerwiec 2019

wrzesień 2019

GPN-T Gdańsk 

CZAS TRWANIA

teoria: 16 godzin

   praktyka: 8 godzin

KOSZT

1290,00 PLN netto za osobę

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu

Zapytaj o więcej szczegółów dotyczących szkolenia

Zapytanie dotyczące możliwości zorganizowania szkolenia z zakresu metrologii

Wszystkie szkolenia zakończone są egzaminem Państwowym i uzyskaniem uprawnień nadawanych przez:

 

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas szkoleń udzielą Państwu nasi konsultanci.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szkoleniem z innego zakresu niż szkolenia zaproponowane powyżej prosimy o kontakt. Przygotowujemy również szkolenia indywidualne od początku przystosowane do Państwa potrzeb.

Zapraszamy również do kontaktu wszystkie osoby które mają problemy związane z metrologią.

 

Nie raz udało nam się stawić czoła trudnym wyzwaniom związanym z pomiarami masy, długości, czy siły. Nietypowe zbiorniki, systemy czy rozwiązania technologiczne.

 

Czasami nie standardowe rozwiązania czy pomysły naszych specjalistów pomogły rozwiązać nie jeden problem.

 

Dzięki współpracy ze znaną i cenioną kancelarią prawną pomagamy również naszym Klientom poprzez reprezentowanie ich w sporach przed sądowych i sądowych związanych z nie właściwym pomiarem.

Pomorskie Centrum Metrologii

 Infolinia: 58 380 44 40

Skontaktuj się z nami

 

Pomorskie Centrum Metrologii

Podmiot odpowiedzialny

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 9571074717

Kontakt

 

 Infolinia: 58 380 44 40 E-mail: kontakt@pcmlab.com.pl

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.