Jesteśmy czołowym dostawcą wag automatycznych w Polsce

 

poniżej prezentujemy kilka rozwiązań które powinny znaleźć rozwiązanie w Państwa przedsiębiorstwie.

WAGI AUTOMATYCZNE

Waga do Big-Bagów

Sterowanie wagą automatyczną do napełniania worków

System ITBIGBAG to uniwersalne sterowanie legalizowanym terminalem wagowym służącym do napełniania grawimetrycznego materiałów sypkich do np. worków typu big-bag. System można rozbudować o dodatkowe przetworniki tensometryczne lub wagi różnego typu, także w wykonaniu dla strefy Ex, na przykład: wagi podłogowe, wagi rolkowe, wagi zintegrowane lub przetworniki siłv.

 

System ITBIGBAG steruje dozowaniem, podajnikami ślimakowymi lub rynną wibracyjną. Opcjonalnie do systemu mogą zostać przyłączone urządzenia podnoszące, lub służące do nadmuchiwania worków, a także inne urządzenia transportowe.

Zalety systemu:

 

 • Dokładne dozowanie wartości zadanej przez szybko działającą kontrolę tolerancji i optymalizację odcięcia dokładnego

 

 • Duża pewność działania dzięki wielu funkcjom nadzorczym i łatwej obsłudze

 

 • Rejestrowanie wszystkich danych pojedynczych i zbiorczych wsadów. Opcjonalnie z wydrukiem danych lub ich transmisją

Funkcje kontrolne systemu:

 

 • Kontrola tolerancji dozowania, czasu dozowania, przepływu i stanu wyłączników krańcowych.

 

 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)

 

 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.

 

 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów

Opis procesu dozowania produktu:

 

 • Wprowadzenie nr produktu, wartości zadanej, ilość napełnień i danych dodatkowych
 • Zawiesić worek Big Bag
 • Gotowość systemu – start napełniania
 • Kontrola tary i/lub tara automatyczna
 • Podniesienie worka Big Bag (ręcznie: nadmuch worka, opcjonalnie sterowane z PLC)
 • Dozowanie 1 lub 2 stopniowe – równocześnie kontrola czasu dozowania i nadzorowanie przepływu materiału,(opcja: jedno lub wielokrotne zagęszczanie produktu ze sterowaniem punktami odcięć)
 • Opuszczenie worka (ręcznie lub opcjonalnie przez PLC)
 • Kontrola tolerancji i optymalizacja punktów odcięć
 • Obliczenie wartości statystycznych – Wydruk i transmisja wartości Brutto, Tara, Netto, Data, Godzina, Nr-bieżący., Nr-Produktu i dane towarzyszące – przy zakończeniu partii dane partii
 • Sygnał zakończenia i gotowość do następnego napełnienia

Waga workującą

Sterowanie dozowaniem materiałów sypkich do worków

System ITBAG jest sterowaniem wagą automatyczną o szerokim zastosowaniu w zakresie napełniania worków materiałami sypkimi. Terminal wagowy współpracuje z różnego typu wagami lub przetwornikami tensometrycznymi , również w strefie zagrożonej wybuchem Ex, np: wagi podłogowe, wagi fundamentowe lub zabudowane, czy na wagach zawieszanych kończąc.

 

Sterowanie dozowania gwarantuje utrzymanie norm ISO9000.

Zalety systemu:

 

 • Dokładne dozowanie wartości zadanej poprzez szybką obróbkę danych, z dużą rozdzielczość ważenia i optymalizację trendu sterowania

 

 • Duża pewność działania i bogate funkcje nadzorcze. Łatwej obsługa i zrozumiałym, prostym poleceniom na wyświetlaczu

 

 • Rejestrowaniu wszystkich danych dozowania w protokole cyklicznym, prowadzeniu bilansu o zużyciu surowca i wydrukowi o ewentualnej awarii

Funkcje kontrolne systemu:

 

 • Kontrola tolerancji dozowania, czasu dozowania, przepływu i stanu wyłączników krańcowych.

 

 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)

 

 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.

 

 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów

Opis procesu dozowania produktu:

 

 • Wybór produktu, wprowadzenie wartości zadanej (ilość napełnień lub waga łączna)
 • Wprowadzenie danych dodatkowych
 • Sygnał gotowości – rozpoczęcie dozowania
 • Kontrola tary i/lub automatyczne tarowanie
 • Dozowanie w 1 lub 2 prędkościach (zgrubne i dokładne)
 • Kontrola tolerancji z optymalizacją punktów odcięć
 • Obliczenie wartości statystycznych, opcjonalny wydruk i transmisja wartości brutto. Tary, netto, daty,                                      nr napełnienia, nr produktu
 • Sygnał zakończenia oraz gotowości do następnych napełnień

Zadaj pytanie

dotyczące systemu

Zapytanie ofertowe

Zadaj pytanie

dotyczące systemu

Zapytanie ofertowe

Waga przesypowa

Sterowanie wagą porcjującą

System ITBULK jest to uniwersalny program sterujący dla legalizowanych wag przesypowych w miejscach przyjęcia i przeładunku materiałów sypkich. Terminal wagowy oblicza łączną wagę przyjęcia z dozowania przesypowego. Współpracuje z przetwornikami tensometrycznymi, oraz różnego rodzaju wagami (także w strefie zagrożonej wybuchem Ex).

System ITBULK steruje również dozowaniem przez podajniki ślimakowe, podajniki dozujące lub zasuwy. Możliwe jest sterowanie max. 99 silosami.

 

Łatwa obsługa przez wyświetlanie komend otwartym tekstem i ciągle wyświetlenie trybu pracy ułatwiają i gwarantują bezbłędne funkcjonowanie.

Zalety systemu:

 

 • Duża zdolność przepustowa przez szybkie przetworzenie wartości pomiaru za pomocą wydajnego filtra cyfrowego
 • Dokładne dozowanie wartości zadanej przez szybko działająca kontrole tolerancji i optymalizację odcięcia dokładnego
 • Pewność działania dzięki wielu funkcjom nadzorczym i łatwej obsłudze
 • Rejestrowanie wszystkich danych np sumy naważeń , protokoły zmian i protokoły wartości ważonych dla legalizacji. Opcjonalnie z wydrukiem danych lub ich transmisją
 • Możliwość zdalnej konserwacji za pośrednictwem internetu.

Funkcje kontrolne systemu:

 

 • Kontrola tolerancji dozowania, czasu dozowania, przepływu i stanu wyłączników krańcowych.

 

 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)

 

 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.

 

 • Dwie prędkości napełniania

 

 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów

Opis procesu dozowania produktu:

 

 • Waga całkowita, obliczenie ilości napełnień, napełnienia poza tolerancją itd.

 

 • Kontrola tolerancji i optymalizacja punktów odcięć

 

 • Obliczenie wartości statystycznych – Wydruk i transmisja wartości Brutto, Tara, Netto, Data, Godzina,                                  Nr-bieżący., Nr-Produktu i dane towarzyszące – przy zakończeniu partii dane partii

 

 • Wprowadzenie, wydruk i przesył specyficznych danych zamieszczonych w algorytmie na przykład.                                         nr. Zlecenia, nr.napełnienia, nr. pracującej zmiany lub numer obsługującego (możliwe jako opcja)

Zadaj pytanie

dotyczące systemu

Zapytanie ofertowe

Waga napełniająca

Sterowanie wagą napełniającą

System TFILL to inteligentny terminal sterujący legalizowanym, z grawimetrycznym napełnianiem pojemników substancjami płynnymi. System działa jako waga automatyczna lub półautomatyczna, a terminal wagowy współpracuje z przetwornikami tensometrycznymi i wagami elektronicznymi wszelkiego rodzaju i budowy, również w obszarach zagrożonych wybuchem Ex.

System ITFILL w zależności od kolumny napełniającej stosowany jest do napełniania:

 • ponad lustrem cieczv,
 • poniżej otworu wlewowego,
 • częściowo poniżej lustra cieczv
 • poniżej lustra cieczv.

Pojedyncze napełnienia mogą odbywać się w trybie automatycznym i półautomatycznym.

Zalety systemu:

 

 • Dokładne dozowanie wartości zadanej poprzez szybkie opracowanie danych, wysoką rozdzielczość ważenia i optymalizację trendu sterowania.
 • Bezpieczeństwo działania poprzez szeroko zakrojone funkcje nadzorcze, łatwą obsługę dzięki zrozumiałym i prostym komendom na wyświetlaczu
 • Rejestrowanie wszystkich danych dozowania w protokole cyklicznym, prowadzeniu bilans uzużycia surowca i wydrukowi o ewentualnej awarii
 • Łatwa obsługa oraz komendy wyświetlane w tekście otwartym gwarantują szybkie i bezbłędne funkcjonowanie oraz krótki okres wdrażania systemu

Funkcje kontrolne systemu:

 

 • Kontrola tolerancji dozowania, czasu dozowania, przepływu i stanu wyłączników krańcowych.

 

 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)

 

 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.

 

 • Dwie prędkości napełniania

 

 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów

Opis procesu dozowania produktu:

 

 • Wybór produktu – wprowadzenie wartości zadanej i ilości pojemników
 • Sygnał gotowości – start dozowania (ręczny lub zewnętrzny)
 • Kontrola tary i/lub tarowanie automatyczne
 • Opuszczenie zaworu dozującego ( beczka ze szpuntem)
 • Dozowanie 1, 2 lub 3 stopniowe – równoczesny nadzór czasu dozowania i przepływu (przy dozowaniu pod lustrem cieczy możliwe równoczesne podnoszenie kolumny)
 • Podniesienie zaworu dozującego ( beczka ze szpuntem)
 • Kontrola tolerancji z optymalizacją punktów odcięcia i automatycznym dozowaniem wtórnym przy niedoważeniu
 • Obliczenie wartości statystycznych – wydruk i transmisja wartości Brutto, Tara,

Zadaj pytanie

dotyczące systemu

Zapytanie ofertowe

Waga dozująca

Sterowanie automatycznym dozowaniem wieloskładnikowym

System ITBATCH to program wagi dozującej stosowany w:

chemii, farmaceutyce, przemyśle spożywczym i innych dziedzinach przemysłu. Terminal wagowy współpracuje z przetwornikami tensometrycznymi i wagami elektronicznymi różnego typu i budowy, również w obszarach zagrożonych wybuchem Ex. Poprzez zawory i specjalne przepusty można dozować do 31 różnych składników w przepływie zgrubnym i dokładnym. Dozowanie sterowane jest recepturą, które zawierają funkcję automatycznego lub manualnego dozowania, kontrole wagi i funkcje synchronizujące. System ITBATCH stosowany jest do:

 • automatycznego dozowania wieloskładnikowego w zbiornikach, cysternach i mieszalnikach,
 • ważenia recepturowego na wagach podłogowych lub zabudowanych także z dokładaniem ręcznym,
 • dozowania upustowego w wagach zbiornikowych

Zalety systemu:

 

 • Dokładne dozowanie wartości zadanej przez szybko działającą kontrolę tolerancji i optymalizację odcięcia dokładnego

 

 • Duża pewność działania dzięki wielu funkcjom nadzorczym i łatwej obsłudze

 

 • Rejestrowanie wszystkich danych pojedynczych i zbiorczych dozowań. Opcjonalnie z wydrukiem danych lub ich transmisją

Funkcje kontrolne systemu:

 

 • Kontrola tolerancji dozowania, czasu dozowania, przepływu i stanu wyłączników krańcowych.

 

 • Szybki pomiar masy (ok. 50 pomiarów na sekundę)

 

 • Rozdzielczość legalizowana 6000d, przy 80% obciążenia wstępnego, wewnętrzna rozdzielczość 524 000d.

 

 • Dwie prędkości napełniania

 

 • Automatyczne obliczanie wartości zadanych na ilość napełnień i wielkości wsadów

Opis procesu dozowania produktu:

 

 • Dozowanie w strumieniu zgrubnym i dokładnym z kontrolą tolerancji
 • Automatyczne przeliczenie wartości zadanej na ilość napełnień
 • Automatyczna optymalizacja napełnień
 • Dozowanie 1 lub 2 stopniowe – równocześnie kontrola czasu dozowania i nadzorowanie przepływu materiału,(opcja: jedno lub wielokrotne zagęszczanie produktu ze sterowaniem punktami odcięć)
 • Automatyczne dozowanie wtórne w przypadku sygnalizacji tolerancji minusowej
 • kontrola tolerancji i optymalizacja punktów odcięć
 • Obliczenie wartości statystycznych – Wydruk i transmisja wartości Brutto, Tara, Netto, Data, Godzina, Nr-bieżący., Nr-Produktu i dane towarzyszące – przy zakończeniu partii dane partii
 • Automatyczne opróżnianie wagi w przypadku gdy wielkość wsadu przekracza zakres wagi (opcja)

Zadaj pytanie

dotyczące systemu

Zapytanie ofertowe

Wagi taśmociągowe

Typu ACS

Waga taśmociągowa ACS-105 jest używana w różnych aplikacjach i jest zaprojektowana do łatwego montażu.

 

Rama wagi jest przystosowana do montażu na taśmociągu, co wiąże się z minimalną modyfikacją przenośnika.

 

Waga dostarczana jest jako złożona i może być zamontowana na każdym standardowym przenośniku przy użyciu tylko 4 śrub.

 

Model ten jest również dostępny w wersji przystosowanej do pracy w strefie zagrożenia wybuchem ATEX kategoria II2D i II3D (strefa 21 i 22).

Dane techniczne:

 

 • Wydajność: 5 ton/h lub więcej

 

 • Szerokość taśmy: 500 – 800 mm

 

 • Długość taśmy: min 2m

 

 • Prędkość taśmy: max. 1,5 m/s

 

 • Dokładność: +/- 2%

Konstrukcja:

 

Rama wagi bez części ruchomych zamontowana w poprzek podłużnic taśmociągu. Waga składa się z dwóch części wykonanych z profili w kształcie „U”.. Między nimi znajduje się czujnik tensometryczny typu „Single Point”. Na górnej części zamocowany jest jeden zestaw rolek.

 

Enkoder:

 

Cyfrowy nadajnik prędkości Kuebler montowany bezpośrednio na wale bębna nienapędzanego.

Prosta i bezpieczna obsługa urządzenia:

 

 • Obsługa terminala odbywa się przy pomocy wyświetlacza alfanumerycznego i alfanumerycznej klawiatury pokrytej kwasoodporną folią

 

 • Przebieg pracy i obsługa ustalana jest indywidualnie. Dzięki temu nie ma żadnych zbędnych kroków w obsłudze

 

 • Do 99 różnych surowców o różnych parametrach może być wywoływane z pamięci po wprowadzeniu 2 cyfrowych numerów identyfikacyjnych

Zadaj pytanie

dotyczące wagi

Zapytanie ofertowe

Waga taśmociągowa ACS-125 jest używana w różnych aplikacjach i jest odpowiedni dla zastosowań legalizowanych.

 

Rama wagi jest przystosowana do montażu na taśmociągu, co wiąże się z minimalną modyfikacją przenośnika i jest zaprojektowana do łatwego montażu.

 

Waga dostarczana jest jako złożona i może być zamontowana na każdym standardowym przenośniku.

 

Model ten jest również dostępny w wersji przystosowanej do pracy w strefie zagrożenia wybuchem ATEX kategoria II2D i II3D (strefa 21 i 22)

Dane techniczne:

 

 • Wydajność: 10 ton/h lub więcej

 

 • Szerokość taśmy: 600 –1400 mm

 

 • Długość taśmy: min 3 – 4m

 

 • Prędkość taśmy: max. 2 m/s

 

 • Dokładność: +/- 1%

Konstrukcja:

 

Rama zewnętrzna wagi to bez tarciowa dźwignia i jeden czujnik tensometryczny, zamontowana w poprzek podłużnic taśmociągu. W tej ramie montowana jest wewnętrzna rama wagowa na której zamontowany jest zestaw jednej lub dwóch rolek.

 

Enkoder:

 

Cyfrowy nadajnik prędkości Kuebler montowany bezpośrednio na wale bębna nienapędzanego.

Prosta i bezpieczna obsługa urządzenia:

 

 • Obsługa terminala odbywa się przy pomocy wyświetlacza alfanumerycznego i alfanumerycznej klawiatury pokrytej kwasoodporną folią

 

 • Przebieg pracy i obsługa ustalana jest indywidualnie. Dzięki temu nie ma żadnych zbędnych kroków w obsłudze

 

 • Do 99 różnych surowców o różnych parametrach może być wywoływane z pamięci po wprowadzeniu 2 cyfrowych numerów identyfikacyjnych

Zadaj pytanie

dotyczące wagi

Zapytanie ofertowe

Waga taśmociągowa model ACS-425 jest stosowana w różnych aplikacjach, w których wymagana jest duża dokładność oraz duża wydajność i tam gdzie wymagana jest legalizacja.

 

Rama wagi jest przystosowana do montażu na taśmociągu, co wiąże się z minimalną modyfikacją przenośnika.

 

Model ten jest również dostępny w wersji przystosowanej do pracy w strefie zagrożenia wybuchem ATEX kategoria II2D i II3D (strefa 21 i 22).

Dane techniczne:

 

 • Wydajność:10 ton/h lub więcej

 

 • Szerokość taśmy: 650 –2500 mm

 

 • Długość taśmy: min 10m

 

 • Prędkość taśmy:max. 5 m/s

 

 • Dokładność:+/- 0,25 % – +/- 0,5%

Konstrukcja:

 

Waga posiada ramę wewnętrzną zawieszoną na czterech czujnikach tensometrycznych. Między ramą wewnętrzną i mocowaniem czujników zainstalowane są kierownice do kompensacji sił poziomych. Normalnie ważone są 3 zestawy rolek.

 

Enkoder:

 

Cyfrowy nadajnik prędkości Kuebler montowany bezpośrednio na wale bębna nienapędzanego.

Prosta i bezpieczna obsługa urządzenia:

 

 • Obsługa terminala odbywa się przy pomocy wyświetlacza alfanumerycznego i alfanumerycznej klawiatury pokrytej kwasoodporną folią

 

 • Przebieg pracy i obsługa ustalana jest indywidualnie. Dzięki temu nie ma żadnych zbędnych kroków w obsłudze

 

 • Do 99 różnych surowców o różnych parametrach może być wywoływane z pamięci po wprowadzeniu 2 cyfrowych numerów identyfikacyjnych

Zadaj pytanie

dotyczące wagi

Zapytanie ofertowe

 

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas produktów udzielą Państwu nasi konsultanci.

Pomorskie Centrum Metrologii

 Infolinia: 58 380 44 40

Skontaktuj się z nami

 

Pomorskie Centrum Metrologii

Podmiot odpowiedzialny

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 9571074717

Kontakt

 

 Infolinia: 58 380 44 40 E-mail: kontakt@pcmlab.com.pl

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.