Jesteśmy czołowym dostawcą wag strefy ATEX w Polsce

 

w naszej ofercie znają Państwo wszystkie dostępne na rynku modele wag zaczynając od wag analitycznych, po przez laboratoryjne, przemysłowe, pomostowe, platformowe, wagi na wózkach paletowych, wagi przenośnikowe czy samochodowe.  

 

Oferowane przez nas produkty przeznaczone są do użytkowania w strefach EX 0, 1 i 2 oraz wszędzie tam gdzie występują:

 

  • łatwopalne gazy
  • łatwopalne ciecze
  • łatwopalne pyły tworzący w połączeniu z tlenem wybuchową mieszankę
  • w miejscach gdzie istnieje szansa wywołania iskry

WAGI DO STREFY ATEX

KLASYFIKACJA STREF ATEX

Strefy zagrożenia wybuchem EX

Miejsca pracy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, klasyfikuje się z uwzględnieniem podziału na strefy zagrożenia wybuchem, zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Oferowane przez nas wagi mogą być zasilane zarówno z sieci napięciem 230V ale również akumulatorowo z zasilaczem w strefie lub też z zasilaczem poza strefą.

 

 

 

 

Oferujemy również wagi automatyczne do strefy EX po indywidualne zamówienie lub projekt Klienta.

WAGI NAPEŁNIAJĄCE to inteligentny system sterujący legalizowanym terminalem, grawimetrycznym napełniającym pojemniki substancjami płynnymi.

 

System działa jako waga automatyczna lub półautomatyczna. Terminal współpracuje z przetwornikami tensometrycznymi i wagami elektronicznymi wszelkiego rodzaju i budowy w obszarach zagrożonych wybuchem (EX).

 

System stosowany jest do napełniania:

• ponad lustrem cieczy,

• poniżej otworu wlewowego,

• częściowo poniżej lustra cieczy

• poniżej lustra cieczy.

 

Pojedyncze napełnienia odbywają się w trybie auto lub półautomatycznym

WAGA PRZEPŁYWOWA  wraz z programem sterowania wagą różnicową, to system dozowania materiałów sypkich w sposób ciągły. Terminal wagowy obsługujący system stosowany jest w procesach technologicznych w przemyśle spożywczym, chemicznym, materiałów budowlanych i innych.

 

Współpracuje on z tensometrami, oraz pomostami wagowymi o różnej budowie i zakresie ważenia w strefie zagrożonej wybuchem Ex.

 

System pracuje w zakresie dostarczania surowca do np.: mieszalników ciągłych , wytłaczarek ślimakowych, wtryskarek.

Surowiec dostarczany jest w procesie ciągłym ze zbiornika wagowego za pomocą podajników ślimakowych, lub rynien wibrujących a także steruje prędkością obrotową silników urządzeń dozujących  według ustalonej wartości zadanej.

WAGA DOZUJĄCA wraz z programem sterowania wagą dozującą stosowany w: chemii, farmaceutyce, przemyśle spożywczym i innych dziedzinach przemysłu.

 

Terminal wagowy  współpracuje z przetwornikami tensometrycznymi i wagami elektronicznymi wszelkiego rodzaju i budowy w obszarach zagrożonych wybuchem (EX). Zaworami i specjalnymi przepustami można dozować do 31 różnych składników w przepływie zgrubnym i dokładnym. Dozowanie sterowane jest recepturą. Receptury zawierają funkcję automatycznego lub manualnego dozowania, kontrole wagi i funkcje synchronizujące.

 

System stosowany do:

• automatycznego dozowania wieloskładnikowego w zbiornikach, cysternach i mieszalnikach

• ważenia recepturowego na wagach podłogowych lub zabudowanych także z dokładaniem ręcznym

• dozowania upustowego w wagach zbiornikowych.

 

Szczegółowych informacji na temat oferowanych przez nas produktów udzielą Państwu nasi konsultanci.

Oferujemy również:

 

  • kompleksową usługę przeglądów technicznych wraz z kalibracją

       wszystkich wag do strefy EX innych producentów

  • kompleksową usługę serwisu i naprawy wraz z kalibracją

      wszystkich wag do strefy EX innych producentów

 

  • kompleksową usługę przygotowania wag do legalizacji wraz z

       kalibracją, wynajem wzorców masy oraz legalizacją OUM

  • kompleksową usługę modernizacji lub doposażenia wag wraz z

       wymianą terminala wagowego celem dokonania oceny zgodności

 

  • kompleksową usługę przygotowania wag do wzorcowania wraz z

       kalibracją, wynajmem wzorców masy oraz wzorcowaniem również

       w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Dowiedz się więcej

SERWIS WAG

Dowiedz się więcej

LEGALIZACJA WAG

Dowiedz się więcej

WZORCOWANIA WAG

 Infolinia: 58 380 44 40

Pomorskie Centrum Metrologii

 Infolinia: 58 380 44 40

Skontaktuj się z nami

 

Pomorskie Centrum Metrologii

Podmiot odpowiedzialny

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 9571074717

Kontakt

 

 Infolinia: 58 380 44 40 E-mail: kontakt@pcmlab.com.pl

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.