System kontroli towarów paczkowanych

System kontroli towarów paczkowanych

Czym są towary paczkowane

Jedną z podstawowych wartości, na których opiera się rynek europejski, jest zasada swobodnego przepływu towarów. W Unii Europejskiej istnieją przepisy dotyczące kontroli towarów, zapewniające ochronę konsumentów przed produktami wadliwymi, źle oznaczonymi oraz tymi których rzeczywista ilość jest mniejsza od ilości zadeklarowanej przez producenta.

Oznakowanie produktu symbolem (e) jest informacją dla konsumenta, że towar spełnia wszystkie wymogi związane z przepisami o kontroli towarów paczkowanych. Jest to zarazem jeden z podstawowych warunków, aby eksportować własne wyroby do krajów Unii Europejskiej.

Najważniejszym aktem prawnym w Polsce dotyczącym towarów paczkowanych jest Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 91 poz. 740). Ustawa ta niesie ze sobą szereg wymagań dla wszystkich producentów wyrobów paczkowanych, do których należą:

 • paczkujący w terminie co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem paczkowania produktów jest zobowiązany przekazać dyrektorowi właściwego terytorialnie okręgowego urzędu miar opisu przyjętego przez siebie systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego, gwarantującego właściwą kontrolę ilości (Art. 16),
 • paczkujący jest zobowiązany do dokumentowania w formie pisemnej przeprowadzonych kontroli wewnętrznych ilości towaru paczkowanego w sposób zapewniający możliwość sprawdzenia poprzez organy administracji miar czasu i miejsca przeprowadzenia kontroli, wielkości partii i pobranej próbki, wyników badania próbki wraz z określeniem, czy stwierdzony błąd nie przekracza dopuszczalnej wartości i czy dana partia spełnia kryteria dopuszczalności wprowadzenia do obrotu (Art. 18 ust. 1),
 • na żądanie organu administracji miar paczkujący jest zobowiązany udostępnić dokumentację odnośnie przeprowadzonych kontroli (Art. 18 ust. 4).

W świetle powyższych wymagań, wszyscy producenci wyrobów w opakowaniach jednostkowych muszą wdrożyć własny wewnętrzny system do kontroli towarów paczkowanych. W skład tego systemu, poza procedurami organizacyjnymi opisującymi zasady jego działania wchodzą urządzenia do kontroli towarów paczkowanych, czyli wagi. Towar paczkowany w skrócie jest to produkt:

 • przeznaczony do sprzedaży
 • umieszczony w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju,

       którego deklarowana ilość nominalna jest jednakowa dla całej

       partii

 • zostaje zmierzony bez udziału nabywcy
 • nie przekracza 50 kg lub 50 litrów
 • którego masa lub objętość nie może zostać zmieniona bez

       otwierania, uszkodzenia lub wyraźnego naruszenia opakowania

Nasz dział nadzoru nad systemami kontroli towarów paczkowanych świadczy usługi w zakresie:

 • Audytu i oceny dokumentacji dotyczącej Kontroli Towarów Paczkowanych pod kątem wymagań Ustawy z 7 maja 2009r.
 • Tworzenie kompleksowych systemów Kontroli Towarów Paczkowanych dla wymagań produkcyjnych bez oznaczenia znakiem „e”
 • Tworzenie kompleksowych systemów Kontroli Towarów Paczkowanych dla wymagań produkcyjnych z oznaczeniem znakiem „e”
 • Pomoc w prawidłowym doborze i zakupie przyrządów pomiarowych kontrolnych w tym: wag, przyrządów do pomiaru objętości, przyrządów do pomiaru gęstości
 • Projektowanie i tworzenie całych linii produkcyjnych zawierających wago – paczkowarki z systemem Kontroli Towarów Paczkowanych (także dla strex ATEX)
 • Modernizacje układów wagowych pod system Kontroli Towarów Paczkowanych
 • Sprzedaż oprogramowania wraz z instalacją dotyczącą raportowania i przechowywania danych Kontroli Towarów Paczkowanych
 • Legalizacji lub poddaniu Ocenie Zgodności przyrządów pomiarowych

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną prezentacją dotyczącą zagadnień ustawy o Kontroli Towarów Paczkowanych

Skontaktuj się z nami

Pomorskie Centrum Metrologii

Podmiot odpowiedzialny


GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o.
Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
Budynek B 
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Dane firmy:

KRS: 0000518740 | REGON: 222136851 | NIP: 957 107 47 17


Ko
ntakt
Infolinia: 58 380 44 40 E-mail: grupa@pomorskiecentrum.eu

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.